GDPR

Den 25:e maj 2018 inträder en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation)


– eller på svenska, Dataskyddsförordningen. 


Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som kund eller mottagare av direktreklam från oss om vilken typ av information rörande dig och ditt företag som sparas i våra system.


Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och organisationsnummer – finns tryggt förvarade i vårt företagssystem. Informationen lagras som ett resultat av en registrerad order eller direktreklamsutskick.

Med tryggt förvar menas att vi på Bonnet är de enda som kommer åt systemet med hjälp av personliga lösenord.


Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig/ditt företag så går det naturligtvis bra. Vill du få dina uppgifter rättade eller bortplockade går det också bra om det inte krockar med andra gällande regler och lagar. För att säkerställa hanteringen av dina uppgifter sänds därför uppgifterna ut per rekommenderat brev. Om din begäran skulle vara uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka hanteringskostnaderna. 
Kontakta då oss på personuppgifter@bonnet.se och formulera ditt ärende eller fråga.

Har du som befintlig kund eller företag inte valt att få din/företagets data bortplockad ur våra system, godkänner du att vår GDPR-information nått fram till dig – och att du accepterar framtida utskick enligt ovan nämnda beskrivning.

Du hittar mer information kring GDPR på DENNA LÄNK