Reklamation

Om du vill reklamera en vara

Företagskund skall för att åberopa att varan är felaktig reklamera till Bonnet omgående (senast 30 dagar från fakturadatum och på visst sätt returnera varan). Företagskund skall vid ankomst kontrollera allt gods för att verifiera att alla varor är felfria. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Bonnet rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.

Konsument (privatperson) ska reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes och har tre års reklamationsrätt. Till konsument (privatperson) avhjälper Bonnet på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bonnet. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund.

Bonnet förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan och om varan inte är felaktig accepteras inte reklamationen. Vid felaktig vara betalar Bonnet AB returfrakten.

För att reklamera din produkt högerklickar du på länken nedan och sparar formuläret på din dator. Fyll i det sparade formuläret, spara och skicka till info@bonnet.se

Reklamationsformulär hittar du här!