Foderhäckar

Foderhäckar för häst, nötdjur och får!

Foderhäckar med 9-12 foderplatser för häst, nötdjur och får. Fylls på ovanifrån eller från sidan genom att öppna sidosektionen och djuren kan på ett säkert sätt nå sitt foder. Våra foderhäckar är mycket populära!