Grönyta

Vi tror på kraftiga och effektiva grönytemaskiner!

Vi köper maskinerna från Asien och Europa och våra populära betesputsare har blivit marknadsledande. 
K-axel ingår i samtliga maskiner. Alla våra produkter som behöver monteras har på bonnet.se monteringsanvisningar i produktbeskrivningen.