Grönyta

Vi tror på kraftiga och effektiva grönytemaskiner!

Vi köper maskinerna från Asien och Europa och våra populära betesputsare har blivit marknadsledande. K-axel ingår i samtliga maskiner. Monteringsanvisningar finns i produktbeskrivningen på bonnet.se till produkter som behöver monteras.