Betesputs sidoförskjutning

Bonnet.se har ett brett sortiment grönytemaskiner bestående av bland annat våra kraftiga och effektiva betesputsare med hydraulisk sidoförskjutning. K-axel ingår alltid!