Vedmaskiner

Våra vedmaskiner är effektiva och användarvänliga. Vår vedtransportör använder du till maskinen vedkombi för att få en enkel vedhantering. Vi har 24 månaders garanti på alla bonnets vedmaskiner. Alla våra produkter som behöver monteras har på bonnet.se monteringsanvisningar i produktbeskrivningen.