Vedmaskiner

Våra vedmaskiner är effektiva och användarvänliga. Vår vedtransportör använder du till maskinen vedkombi för att få en enkel vedhantering. Vi har 24 månaders garanti på alla bonnets vedmaskiner.